The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stateczność wewnętrzna

Ramka ta służy do sprawdzenia wewnętrznej stateczności kotew - wobec tego jest ona dostępna tylko w fazach, w których kotwy występują. Dla każdego rzędu kotew, tabela pokazuje zdefiniowane siły w kotwach oraz maksymalne dopuszczalne siły w poszczególnych kotwach.

Sprawdzenie najbardziej wytężonego rzędu kotew wyświetlane jest w prawej części ramki.

Ramka "Stateczność wewnętrzna"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.