The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynniki częściowe do oddziaływania wody

Współczynnik częściowy do oddziaływania wody zmienia wartość siły wynikającej z oddziaływania wody lub wartość ciśnienia porowego.

Współczynniki częściowe do oddziaływania wody

Ze względu na fakt, że norma EN 1997 proponuje kilka sposobów uwzględniania wpływu obciążenia hydrostatycznego, w programach GEO5 umożliwono także definiowanie współczynnika częściowego do oddziaływania wody. Norma proponuje dwa podstawowe podejścia do tego tematu:

  • Wariant 1 - współczynnik częściowy do oddziaływania wody przyjmuje się równy 1,3 lub 1,35 (w niektórych załącznikach krajowych). W tym przypadku w obliczeniach przyjmuje się rzeczywisty poziom wody gruntowej, a jej oddziaływanie przemnażane jest przez zadany współczynnik częściowy.
  • Wariant 2 - współczynnik częściowy do oddziaływania wody przyjmuje się równy 1,0 co oznacza, że wartość oddziaływania wody nie jest korygowana w analizie. W tym przypadku, uwzględnić należy maksymalny dopuszczalny poziom zwierciadła wody gruntowej.

Współczynniki częściowe do oddziaływania wody 

Wyboru konkretnego wariantu analizy dokonuje użytkownik.

Jeśli użytkownik wykorzystuje obydwa warianty, zaleca się wprowadzenie dwóch ustawień do "Administratora ustawień", różniących się wartością współczynnika częściowego γw.

Lista ustawień - predefiniowane ustawienia obydwu wariantów wsp. częściowych do oddziaływania wody

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.