The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wymiarowanie - Siatka

W ramce "Wymiarowanie" następuje sprawdzenie zaprojektowanej konstrukcji. Można przeprowadzić wiele analiz/sprawdzeń dla jednej konstrukcji.

Sprawdzenie można przeprowadzić automatycznie dla wszystkich przekrojów konstrukcji lub dla każdego przekroju oddzielnie.

Siła w gwoździu jest definiowana i jego nośność jest bezpośrednio weryfikowana.

Istnieje możliwość uwzględnienia przepływu wody w warstwie zwietrzałej. W dalszej kolejności należy zdefiniować nachylenie stożka parcia.

Wyniki wyświetlane są na pulpicie. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe wyniki analiz.

Ramka "Wymiarowanie" - Siatka

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.