The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda ograniczenia wartości naprężenia pierwotnego

Jeżeli w analizie osiadania przyjmiemy ograniczenia procentu pierwotnego naprężenia geostatycznego, wówczas:

a) głębokość aktywna reprezentowana jest głębokością pod fundamentem, gdzie przyrost naprężenia σz osiąga pewien procent początkowego naprężenia geostatycznego:

gdzie:

x%

-

rozważana wartość naprężenia geostatycznego

σor

-

naprężenie geostatyczne

b) osiadanie s wyprowadzone jest z wartości naprężenia oznaczonej kreskowaniem na rysunku i otrzymuje postać:

gdzie:

σz

-

przyrost naprężenia

σor

-

naprężenie geostatyczne

Głębokość aktywna wyznaczona ograniczeniem wartości naprężenia pierwotnego

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.