The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Utrata konwergencji analizy nieliniowej

Utrata konwergencji rozwiązania obliczeń nieliniowych wymaga wprowadzenia pewnych modyfikacji zastosowanego modelu obliczeniowego - można wykorzystać następujące kroki:

  • Zwiększyć sztywność konstrukcji
  • Zmniejszyć przyłożone obciążenia
  • Podzielić wykonanie wykopu w gruncie na większą liczbę kroków
  • Podwyższyć parametry materiałowe istniejących gruntów
  • Zmienić model materiałowy gruntów w miejscach uplastycznienia
  • Dodać elementy zbrojenia (belki, kotwy)
  • Dodać podparcia
  • Zmienić ustawienia parametrów wpływające na proces iteracji (zwiększyć liczbę iteracji)

Rozkład odkształceń plastycznych może do pewnego stopnia wyjaśnić przyczyny braku konwergencji obliczeń. Proszę pamiętać, iż rozkład równoważnego odkształcenia plastycznego wskazuje obszary prawdopodobnego powstawania powierzchni zniszczenia.

Analiza nie konwerguje - wykres równoważnego odkształcenia plastycznego

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.