The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Skała - kryteria wytrzymałości na ścinanie

Wytrzymałość na ścinanie jest podstawowym kryterium do wyznaczania pasywnych sił utrzymujących. Siła utrzymująca jest wyznaczana następującym wyrażeniem:

gdzie:

τ

-

wytrzymałość na ścinanie na powierzchni poślizgu

l

-

length of the slip surface

Wytrzymałość na ścinanie płaskiej powierzchni poślizgu można zapisać jako:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.