The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Woda, podłoże nieściśliwe

Ramka "Woda + PN" służy do określania głębokości zwierciadła wody gruntowej oraz poziomu podłoża nieściśliwego.

Wartości te można edytować w ramce poprzez wstawienie wartości do pól lub na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Zdefiniowanie ZWG powoduje zmianę naprężeń geostatycznych w masywie gruntowym.

Podłoże nieściśliwe odcina głębokość aktywną pod fundamentem oraz wpływa na współczynniki redukcji w analizie osiadania.

Ramka "Woda, podłoże nieściśliwe"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.