The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Winkler-Pasternak parametry C1 i C2

Model Winklera - Pasternaka do analizy podłoży sprężystych, wprowadza niżej podane równanie równowagi w kierunku pionowym:

gdzie:

c1, c2

-

Stałe charakteryzujące model Winklera - Pasternaka

w

-

Przemieszczenie po kierunku pionowym

fz

-

Obciążenie pionowe działające na warstwę

Podłoże sprężyste wprowadzane jest do obliczeń, za pomocą lokalnych matcierzy sztywności, które są dodawane do macierzy sztywności poszczególnych elementów spoczywających na danym podłożu. W wyniku otrzymywane jest naprężenie kontaktowe σ.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.