The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Podłoże makroelementu

Ramka "Podłoże makroelementu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podłoży makroelementów. Dodawanie podłoża makroelementu wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podłoża makroelementów".

Okno dialogowe służy do wyboru numeru makroelementu i zdefiniowania parametrów C1 i C2. Stałe C1 i C2 Winkler'a-Pasternak'a można definiować bezpośrednio lub mogą być wyliczone przez program. Ta ostatnia opcja wymaga zdefiniowania parametrów odkształceniowych gruntu (moduł odkształcenia, współczynnik Poisson'a i głębokości strefy oddziaływania, nazwanej w programie głębokością aktywną) w oknie dialogowym "Wyznacz C1 i C2". Parametry te mogą być wyznaczone za pomocą programu "Fundament bezpośredni" (2. stan graniczny), a następnie wprowadzone do programu. 

Zdefiniowane podłoża makroelementów można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Podłoże makroelementu"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.