The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Podłoże makroelementu

Ramka "Podłoże makroelementu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podłoży makroelementów. Dodawanie podłoża makroelementu wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podłoża makroelementów".

Okno dialogowe służy do wyboru numeru makroelementu i zdefiniowania parametrów C1 i C2. Stałe C1 i C2 Winkler'a-Pasternak'a można definiować bezpośrednio lub mogą być wyliczone przez program. Ta ostatnia opcja wymaga zdefiniowania parametrów odkształceniowych gruntu (moduł odkształcenia, współczynnik Poisson'a i głębokości strefy oddziaływania, nazwanej w programie głębokością aktywną) w oknie dialogowym "Wyznacz C1 i C2". Parametry te mogą być wyznaczone za pomocą programu "Fundament bezpośredni" (2. stan graniczny), a następnie wprowadzone do programu. 

Zdefiniowane podłoża makroelementów można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Podłoże makroelementu"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.