The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Przyporządkowanie

Ramka "Przyporządkowanie" zawiera listę warstw profilu oraz skojarzone grunty. Lista gruntów jest graficznie przedstawiona za pomocą przycisków na pasku ponad tabelą lub jest dostępna z rozwijanej listy dla każdej warstwy profilu.

Procedura przyporządkowania gruntu do warstwy została szczegółowo opisana w dalszej części pomocy.

W kolejnych fazach budowy program automatycznie dodaje nową warstwę, do której grunt przylegający do terenu jest automatycznie przyporządkowywany. W wielu przypadkach (wykopy) warstwa ta może nie mieć objętości - jej wprowadzenie jest konieczne, jeżeli nowy teren znajduje się ponad terenem poprzedniej fazy. Grunt jest zawsze przyporządkowany, ponieważ nie ma możliwości oszacowania a priori, czy pewna część terenu w nowej fazie będzie znajdować się nad pierwotnym terenem.

Ramka "Przyporządkowanie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.