The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Woda

Ramka "Woda" służy do określania zwierciadła wody gruntowej (ZWG). Rozwijana lista "Rodzaj wody" zawiera następujące pozycje:

  • Nie zdefiniowano wody - woda nie została określona.
  • Wodę zdefiniowano punktami - punkty zwierciadła wody gruntowej definiuje się w tabeli w ten sam sposób, jak punkty terenu. Podejście to jest szczególnie przydatne w przypadku poziomego zwierciadła wody - następnie, wystarczy zdefiniować tylko jeden punkt o danej współrzędnej Z, a program automatycznie wygeneruje poziomą linię reprezentującą zwierciadło wody gruntowej.
  • Wodę zdefiniowano w odwiertach - woda gruntowa jest definiowana pomiędzy odwiertami. Dana głębokość zwierciadła wody gruntowej mierzona od powierzchni terenu jest określana. Podejście to jest przydatne, kiedy dostępne są odwierty ze zmierzoną głębokością zwierciadła wody gruntowej.  

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w oknie dialogowym "Ustawienie stylu wizualizacji" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja 3D", "Skala i przesunięcie", "Zaznaczenia" i "Ustawienie kreślenia".

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Woda"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.