The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Import punktów

Program umożliwia import danych w formatach DXF, LandXML, ATLAS DMT i ASCII. Podczas importu, wszystkie stare dane są usuwane i zastępowane nowymi. Wymiary obszaru są automatycznie wyznaczane zgodnie z minimalnymi i maksymalnymi wartościami współrzędnych x i y - zatem, zaleca się dostosowanie wymiarów obszaru w ramce "Dane podstawowe".

Program umożliwia importowanie danych ASCII z odpowiednich plików. Każdy punkt jest zapisany w oddzielnym wierszu pliku, współrzędne są oddzielone spacją lub tabulatorem. Jeżeli plik zawiera najpierw nazwę dla każdego punktu, istnieje wówczas konieczność zaznaczenia pozycji "Oznaczenie punktów". W oknie dialogowym należy następnie określić kolejność współrzędnych. Jeżeli dane posiadają przeciwną konwencję znaków, można pomnożyć odpowiedni wiersz przez wartość -1. Import danych jest przeprowadzany po naciśnięciu przycisku "OK".

Okno dialogowe "Import" - format "TXT"

Okno dialogowe "Import danych formatu Atlas"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.