The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Krawędzie

Ramka "Krawędzie" służy do wprowadzania krawędzi łączących punkty terenu. Do definiowania krawędzi dostępne są dwie opcje:

Za pomocą tabeli: krawędzie są definiowane w tabeli. Naciśnięcie przycisku "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowa krawędź"; kolejne liczby punktów początkowych i końcowych są następnie określane i poprzez naciśnięcie przycisku "Dodaj" dodawane do tabeli. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby krawędzi w ten sposób. Przycisk "Anuluj" stosuje się do zamknięcia okna. Krawędzie można dalej modyfikować (w oknie dialogowym) za pomocą przycisku "Edytuj" lub usunąć za pomocą przycisku "Usuń" (istnieje możliwość zaznaczenia kilku krawędzi w tabeli w celu jednoczesnego usunięcia - przed usunięciem zaznaczona krawędzie są wyświetlane na ekranie w kolorze czerwonym). Każda zmiana jest natychmiast odzwierciedlana na ekranie.

Za pomocą myszy: ten tryb wprowadzania włącza się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na poziomym pasku. Dostępne są odpowiednie opcje:

Dodaj

  • w celu wprowadzenia krawędzi należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na punktach początkowym i końcowym (kursor myszy zmienia się - patrz rysunek) - po kliknięciu punktu końcowego program dodaje odpowiednią krawędź do tabeli i jednocześnie wyświetla ją na ekranie. Jeżeli nie można dodać punktu (np. powielanie, krzyżowanie), program wyświetla komunikat ostrzegawczy;

Edytuj

  • kliknięcie już istniejącej krawędzi (patrz aktywne obiekty) lewym przyciskiem myszy otwiera okno dialogowe "Edytuj krawędź", które umożliwia edycję kolejnych numerów punktów początkowego i końcowego - w oknie tym można używać następujących przycisków ("OK+ " i "OK+")

Usuń

  • kliknięcie punktu lewym przyciskiem myszy otwiera okno dialogowe, które żąda potwierdzenia usunięcia wybranej krawędzi;

Wybierz

  • włącza tryb graficznego wybierania punktów (typ wyboru ustawia się na pasku narzędzi "Zaznaczanie").

Krawędzie nie mogą przecinać innych krawędzi ani niwelacji terenu. Pomiędzy dwoma punktami może być zdefiniowana tylko jedna krawędź.  

Wizualizację rysunku na pulpicie można modyfikować w dowolnym trybie definiowania na postawie ustawień wprowadzonych w ramce "Konfiguracja rysunku" oraz za pomocą przycisków na paskach narzędzi "Wizualizacja".

Ramka "Krawędzie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.