The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

1. MS - únosnost základu

V rámu "1. MS" se posuzuje svislá a vodorovná únosnost základu. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

Výpočet je proveden podle teorie zadané v záložce "Patky". V této záložce se volí i metodika posouzení (podle EN 1997, podle LRFD, stupeň bezpečnosti, mezní stavy).

V parametrech pro svislou únosnost se volí tvar kontaktního napětí (obecný tvar, obdélník). Okótovaný tvar kontaktního napětí je vykreslen v levé části desktopu.

V rámci obou mezních stavů (únosnost, použitelnost) program posuzuje excentricitu základu. Hodnota maximální dovolené excentricity základu ealw se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Patky".

V parametrech pro vodorovnou únosnost se volí typ zemního odporu, který může být zadán jako tlak v klidu, pasivní tlak nebo snížený pasivní tlak.

Pro výpočet vodorovné únosnosti lze také upravit, resp. snížit parametry zeminy (úhel tření konstrukce - zemina, soudržnost konstrukce - zemina).

Při posouzení odporu proti zvednutí se vzhled dialogového okna "Posouzení tažené patky" mění podle zadané metody výpočtu v rámu "Nastavení".

Detailní výpis výsledků posouzení se zobrazuje v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "1. Mezní stav - únosnost základu"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.