GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zhutnitelnost (Proctorova zkouška)

Účelem této zkoušky je zjistit optimální vlhkost zeminy, při které je možné testovanou zeminu nejlépe zhutnit. Jedná se o vlastnosti, jejichž znalost je nezbytná pro zhutňování zemin pro silniční a železniční komunikace, budování přehrad a při výměně zemin v podloží.

Typy zkoušek:

  • Proctorova standardní zkouška - do normou stanovené nádoby vrstvíme postupně zeminu a tu zhutňujeme pěchem o hmotnosti 2500 g padajícím z výšky 300 mm. Pro variantu standart probíhá zhutňování ve třech stejně silných vrstvách vždy po 25 úderech.
  • Proctorova zkouška modifikovaná - liší se hmotností pěchu a počtem vrstev. Pěch hmotnosti 4500 g padá z výšky 450 mm a vrstvení pěchované zeminy probíhá v pěti vrstvách.

Ukázkový protokol zkoušky zhutnitelnosti - Proctor modifikovaný

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN 13286-2

Try GEO5 software for free.