GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

1D tlak (horniny)

Účelem této zkoušky je stanovení pevnosti v prostém tlaku horniny, který se vyjádří jako poměr zatížení při porušení a plochy zatíženého průřezu.

Zatížení na zkušební těleso se vyvíjí plynule za konstantní rychlosti napětí.

Ukázkový protokol jednoosé tlakové zkoušky horniny

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN 1926

Try GEO5 software for free.