GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se volí typ konstrukce:

Rám také obsahuje tabulku se seznamem zadaných konstrukčních úseků stabilizační piloty. U každého úseku jsou v tabulce vypsány jeho průřezové charakteristiky (A - Plocha, I - Moment setrvačnosti) a materiálové charakteristiky (E - Modul pružnosti, G - Modul pružnosti ve smyku - tyto veličiny jsou vždy přepočteny na 1 bm konstrukce).

Přidání úseků se provádí v dialogovém okně "Nový úsek".

Zadané úseky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů - poklepáním (double-click) na konstrukci se otevře dialogové okno s příslušným úsekem.

Rám "Geometrie"

Try GEO5 software for free.