The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Vytváření bodů rozhraní

Vytvořené inženýrsko geologické řezi odpovídají našim představám o geologii v daném místě - jsou tedy ideálním vstupem pro vytváření 3D modelu podloží. Jednotlivé zadané linie máme možnost přiřadit jednotlivým rozhraním budoucího 3D modelu podloží. Přiřazení se provádí v dialogovém okně pro zadání linie - buď vybereme rozhraní ze seznamu nebo vytvoříme nové rozhraní tlačítkem "Přidat rozhraní". Body rozhraní se automaticky vytvářejí do dat Rozhraní.

Přiřazená rozhraní vidíme na seznamu v tabulce.

Přiřazená rozhraní

Rozhraní se přiřazuje při editaci resp. zadání linie. Na obrázku vidíme přiřazené rozhraní "GT4 - spraš" - rozhraní je vhodné pojmenovávat podle zeminy resp. geotechnického typu, který zespoda ohraničuje.

Přiřazení rozhraní při zadání line

Některé linie jsou zadané tak, že jejich body leží nad sebou - například čočky. Pokud takovou linii přiřadíme do rozhraní, nebyl by model správně vygenerován. Program na to upozorní v seznamu linií červeným vykřičníkem (u přiřazeného rozhraní).

Upozornění na špatně zadané rozhraní

Čočku při předávání do rozhraní musíme rozdělit na dvě linie - její horní část a spodní část. Při zadání zvolíme typ linie "pomocná", protože tento typ se negeneruje do výkresu řezu. Také odškrtneme volbu linie " Tvoří hranici oblasti", aby nebyl pozměněn tvar generovaných oblastí - jako na následujícím obrázku.

Způsob zadaní čočky dvěmi linemi pro generaci rozhraní

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.