The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vytváření bodů rozhraní

Vytvořené inženýrsko-geologické řezy odpovídají našim představám o geologii v daném místě - jsou tedy ideálním vstupem pro vytváření 3D modelu podloží. Jednotlivé zadané linie máme možnost přiřadit jednotlivým rozhraním budoucího 3D modelu podloží. Přiřazení se provádí v dialogovém okně pro zadání linie - buď vybereme rozhraní ze seznamu nebo vytvoříme nové rozhraní tlačítkem "Přidat rozhraní". Body linií s přiřazeným rozhraním (v tabulce označené oranžovou barvou) se automaticky přenášejí do dat Rozhraní. Zvláštní pozornost je nutné věnovat modelování čoček a modelování zlomů.

Přiřazená rozhraní vidíme na seznamu v tabulce.

Přiřazená rozhraní označená oranžově

Rozhraní se přiřazuje při editaci, resp. při zadání linie. Na obrázku vidíme přiřazené rozhraní "GT4 - spraš" - rozhraní je vhodné pojmenovávat podle zeminy, resp. podle geotechnického typu, který zespoda ohraničuje, případně jako kombinaci názvů obou zemin, které rozděluje (např. GT1-Hlína/GT2-jíl).

Přiřazení rozhraní při zadání line

Některé linie mohou být zadané tak, že jejich body leží nad sebou - například čočky. Pokud takovou linii přiřadíme do rozhraní, nebyl by model správně vygenerován. Program na to upozorní v seznamu linií červeným vykřičníkem (u přiřazeného rozhraní).

Upozornění na špatně zadané rozhraní

Try GEO5 software for free.