GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vytváření bodů rozhraní

Vytvořené inženýrsko-geologické řezy odpovídají našim představám o geologii v daném místě - jsou tedy ideálním vstupem pro vytváření 3D modelu podloží. Jednotlivé zadané linie máme možnost přiřadit jednotlivým rozhraním budoucího 3D modelu podloží. Přiřazení se provádí v dialogovém okně pro zadání linie - buď vybereme rozhraní ze seznamu nebo vytvoříme nové rozhraní tlačítkem "Přidat rozhraní". Body linií s přiřazeným rozhraním (v tabulce označené oranžovou barvou) se automaticky přenášejí do dat Rozhraní. Zvláštní pozornost je nutné věnovat modelování čoček a modelování zlomů.

Přiřazená rozhraní vidíme na seznamu v tabulce.

Přiřazená rozhraní označená oranžově

Rozhraní se přiřazuje při editaci, resp. při zadání linie. Na obrázku vidíme přiřazené rozhraní "GT4 - spraš" - rozhraní je vhodné pojmenovávat podle zeminy, resp. podle geotechnického typu, který zespoda ohraničuje, případně jako kombinaci názvů obou zemin, které rozděluje (např. GT1-Hlína/GT2-jíl).

Přiřazení rozhraní při zadání line

Některé linie mohou být zadané tak, že jejich body leží nad sebou - například čočky. Pokud takovou linii přiřadíme do rozhraní, nebyl by model správně vygenerován. Program na to upozorní v seznamu linií červeným vykřičníkem (u přiřazeného rozhraní).

Upozornění na špatně zadané rozhraní

Try GEO5 software for free.