GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočet zdí (opěrné konstrukce)

Výpočet podle EN 1997 zavádí několik typů dílčích součinitelů podle zvoleného Návrhového přístupu (NP).

Při návrhu podle EN 1997-1 se postupuje v zásadě podle teorie mezních stavů.

Redukce zatížení (NP1, NP2, NP3):

Všechny návrhové přístupy počítají s dílčími součiniteli redukujícími zatížení, které přenásobují veškeré síly vstupující do výpočtu.  Při vlastním posouzení jednotlivých případů porušení program stanoví, zda síla resp. tlak působí příznivě či nepříznivě a přenásobí ji příslušným dílčím součinitelem. Informace o aplikovaných dílčích součinitelích jsou zobrazeny v protokolu o výpočtu.

Protokol o výpočtu

V rámu výpočet lze zadat "Vedlejší proměnné zatížení" - příslušné dílčí součinitelé jsou pak přenásobeny kombinačními součiniteli zatížení.

Při výpočtu opěrných konstrukcí je velmi důležité zatížení vodou a tím i stanovení odpovídajícího dílčího součinitele pro vodu.

Redukce materiálu (NP1, NP3):

Parametry zemin jsou automaticky redukovány příslušnými dílčími součiniteli.

Redukce odporu (NP2):

Redukují se příslušné velikosti vzdorujících sil, momentů a únosností.

Při výpočtu podle Návrhového přístupu č.1 jsou všechna posouzení provedena dvakrát pro obě kombinace zatížení. Na obrazovce je zobrazeno největší využití pro příslušný mezní stav.

Try GEO5 software for free.