The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se v rozbalitelném seznamu zadává průřez piloty (kruhová, kruhová proměnná, trubka, čtverec, obdélník, I-průřez, uživatelská...).

Pro zvolený typ průřezu se v rozbalitelném seznamu zvolí materiálová varianta (beton, ocel, dřevo) a technologie provádění (vrtaná, beraněná, CFA).

Dále se zadává umístění piloty (vysazení piloty a hloubka upraveného terénu). Vysazení piloty může být i záporné - v tomto případě je pilota "zapuštěna" v zemi.

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Tlačítko "Návrh délky piloty" otevírá dialogové okno, ve kterém lze automaticky navrhnout délku piloty. Délku piloty lze vypočítat podle únosnosti nebo zadaného maximálního sedání. Při výpočtu jsou zohledněny všechny zadané parametry (zeminy, profil, vliv vody, průměr piloty, nastavení aj.). Tlačítkem "OK" se navržená délka přenese do rámu "Geometrie".

Dialogové okno "Návrh délky piloty"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.