GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda Littlejohna

Únosnost kořene metodou Littlejohna se spočte podle vzorce:

kde:

d

-

průměr kořene

l

-

délka kořene

pi

-

velikost injekčního tlaku

Ze zkoušek mikropilot je patrné, že jejich únosnost také závisí na způsobu provedení injektáže a na injekčním tlaku (z průběhu injektáže lze často odvodit únosnost mikropiloty). Únosnost značně vzrůstá u opakovaných injektáží. Injekční tlaky se pohybují od 0,1 do 3 MPa, v některých případech mohou dosáhnout až 8 MPa. V metodě podle Littlejohna  je únosnost kořene přímo úměrná injektážnímu tlaku.

Literatura:

LITTLEJOHN, G. S. y BRUCE, D. A. (1975).: "Rock Anchors -State of the Art. Part 1. Design". En Ground Engineering, Vol. 8, N° 4.

Try GEO5 software for free.