The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Littlejohna

Únosnost kořene metodou Littlejohna se spočte podle vzorce:

kde:

d

-

průměr kořene

l

-

délka kořene

pi

-

velikost injekčního tlaku

Ze zkoušek mikropilot je patrné, že jejich únosnost také závisí na způsobu provedení injektáže a na injekčním tlaku (z průběhu injektáže lze často odvodit únosnost mikropiloty). Únosnost značně vzrůstá u opakovaných injektáží. Injekční tlaky se pohybují od 0,1 do 3 MPa, v některých případech mohou dosáhnout až 8 MPa. V metodě podle Littlejohna  je únosnost kořene přímo úměrná injektážnímu tlaku.

Literatura:

LITTLEJOHN, G. S. y BRUCE, D. A. (1975).: "Rock Anchors -State of the Art. Part 1. Design". En Ground Engineering, Vol. 8, N° 4.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.