The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Pasivní tlak - SP 22.13330.2016

Pasivní tlak je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

c

-

soudržnost zeminy

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku

Součinitel pasivního zemního tlaku Kp je dán vztahem:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vodorovné a svislé složky pasivního tlaku jsou počítány pomocí vzorců:

kde:

σp

-

pasivní zemní tlak

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Try GEO5 software for free.