The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení gabionu - stupeň bezpečnosti

Při posouzení vnitřní stability gabionu podle stupně bezpečnosti se uvažují následující případy:

a) Posouzení na překlopení:

kde:

Movr

-

klopící moment

Mres

-

vzdorující moment

SFo

-

stupeň bezpečnosti na překlopení

b) Posouzení na posunutí:

kde:

N

-

normálová síla

φd

-

výpočtový úhel vnitřního tření zeminy

cd

-

výpočtová soudržnost zeminy

d

-

šířka bloku

e

-

excentricita

H

-

posouvající tečná síla

Fres

-

vzdorující síla (od geovýztuh a přesahů sítí)

SFs

-

stupeň bezpečnosti na posunutí

µ

-

součinitel redukce

c) Posouzení únosnosti na boční tlak:

kde:

T

-

průměrná hodnota tlaku na čelo spodního bloku

S

-

síla na 1 bm spoje

Su

-

únosnost spoje (zadává se v dialogovém okně "Materiál")

SFn

-

stupeň bezpečnosti namáhání sítě (zadává se v záložce "Výpočet zdí" (standardní hodnota 1,5)

b

-

šířka = 1 bm (běžný metr konstrukce)

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

d) Posouzení únosnosti spáry mezi bloky:

kde:

Nd

-

tahová síla na 1 bm horní spáry

Nu

-

pevnost sítě (zadává se v dialogovém okně "Materiál")

SFn

-

stupeň bezpečnosti namáhání sítě (zadává se v záložce "Výpočet zdí"

(standardní hodnota 1,5)

Qtr

-

smyková síla přenášená třením a soudržností mezi bloky

γf

-

součinitel redukce tření mezi bloky - zadává se v záložce "Výpočet zdí"

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

Dupp

-

délka horní tažené sítě mezi bloky

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.