The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení gabionu - mezní stavy

Pro výpočty posouzení se počítá s redukovanými parametry materiálu gabionu v závislosti na zadání součinitelů v záložce "Výpočet zdí".

a) Posouzení na překlopení:

kde:

Movr

-

klopící moment

Mres

-

vzdorující moment

b) Posouzení na posunutí:

kde:

N

-

normálová síla

φd

-

výpočtový úhel vnitřního tření zeminy

cd

-

výpočtová soudržnost zeminy

d

-

šířka bloku

e

-

excentricita

γs

-

součinitel redukce únosnosti na posunutí

H

-

posouvající tečná síla

Fres

-

vzdorující síla (od geovýztuh a přesahů sítí)

µ

-

součinitel redukce

c) Posouzení únosnosti na boční tlak:

kde:

T

-

průměrná hodnota tlaku na čelo spodního bloku

S

-

síla na 1 bm spoje

Su

-

únosnost spoje (zadává se v dialogovém okně "Materiál")

b

-

šířka = 1 bm (běžný metr konstrukce)

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

d) Posouzení únosnosti spáry mezi bloky:

kde:

Nd

-

tahová síla na 1bm horní spáry spodního bloku

Nu

-

pevnost sítě (zadává se v dialogovém okně "Materiál"),

Qtr

-

smyková síla přenášená třením a soudržností mezi bloky

γf

-

součinitel redukce tření mezi bloky - zadává se v záložce "Výpočet zdí"

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

Dupp

-

délka horní tažené sítě mezi bloky

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.