GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dopočet Winkler-Pasternakových konstant C1 a C2 z geologického profilu

Při výpočtu Winkler-Pasternakových konstant (C1, C2) z geologického profilu je nutné zvolit charakteristickou kombinaci  zatížení. Tato kombinace by měla být provozní a měla by odpovídat nejčastěji se vyskytujícímu zatížení.  Ze zadané kombinace se stanoví přitížení v základové spáře. Poté se vypočte hloubka deformační zóny.

Pro spočtenou hloubku deformační zóny se určí deformační charakteristiky (Poissonovo číslo a modul přetvárnosti) jako vážený průměr přetvárných charakteristik zemin.  Pro takto určené deformační charakteristiky  se dopočtou patřičné Winkler - Pasternakovy konstanty (C1, C2). Postup určení je následující.

Try GEO5 software for free.