GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Společná zadávání

Tato kapitola obsahuje části nápovědy, které jsou společné pro více programů GEO. V této části nápovědy jsou popsány následující postupy zadávání používané v programech GEO5:

Některé programy GEO5 umožňují přímo spouštět jiné programy GEO5 s automatickým předáním dat.

Důležitou vlastností všech programů GEO5 je možnost zadávat fáze budování.

Základní funkce pro práci s grafickými výstupy v programech "MKP", "Sedání" a "Deska" jsou popsány v následujících kapitolách.

Následující kapitoly se zabývají Importem a Exportem dat:

Možnosti kopírování dat mezi programy jsou popsány v následujících kapitolách:

Try GEO5 software for free.