GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

ČSN 73 1004

Únosnost kořene se spočte podle vzorce:

kde:

d

-

průměr kořene

l

-

délka kořene ve vrstvě

qsi

-

plášťové tření ve vrstvě

mz

-

koeficient závislí na druhu zatížení (pro tlak = 1,0, pro tah = 0,8)

Velikost plášťového tření qs udává norma ČSN 73 1004 v příloze S v tabulce S.2.

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Try GEO5 software for free.