The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Model s vodorovnými vrstvami podloží

Předchozí příklad Další příklad

Do vygenerovaného modelu terénu vytvoříme model podloží s vodorovnými vrstvami dle obrázku.

Nejprve zadáme v rámu "Zkoušky" zkoušku typu "VRT" - název Vrt 1, souřadnice [x; y; z] - [5; 5; automaticky na terén], mocnosti vrstev [2; 1; 3].

Volba typu zkoušky

Zadání vrtu

Zeminy [blue; green; brown] můžeme zadat přímo z okna zadávání vrstvy vrtu nebo je zadáme v rámu "Zeminy". Nejjednodušší je převzít zeminy z vrtu tlačítkem "Přidat podle zkoušek". Vytvoří se seznam zemin, které byly použity v zadaných zkouškách.

Přidání zemin ze zkoušek

Zemní profil i sonda se ze zkoušky typu "VRT" vytvoří automaticky. Po přepnutí do rámu "Model podloží" se požadovaný model vygeneruje. (Pokud není v rámu Nastavení zvolena volba "Generovat model automaticky", je pro vygenerování modelu podloží nutné stisknout tlačítko "Generuj").

Vygenerovaný model

Pro přehledné zobrazení zadáme v rámu Výsledné řezy řez - body [x; y] - [0; 5], [20; 5].

Zobrazení pomocí řezu

Aby se zadaný řez v modelu zobrazil v rámu "Model podloží", upravíme nastavení kresby:

Rám "Model podloží" - nastavení kresby

Předchozí příklad Další příklad

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.