GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Model s vodorovnými vrstvami podloží

Předchozí příklad Další příklad

Do vygenerovaného modelu terénu vytvoříme model podloží s vodorovnými vrstvami dle obrázku.

Nejprve zadáme v rámu "Zkoušky" zkoušku typu "VRT" - název Vrt 1, souřadnice [x; y; z] - [5; 5; automaticky na terén], mocnosti vrstev [2; 1; 3].

Volba typu zkoušky

Zadání vrtu

Zeminy [blue; green; brown] můžeme zadat přímo z okna zadávání vrstvy vrtu nebo je zadáme v rámu "Zeminy". Nejjednodušší je převzít zeminy z vrtu tlačítkem "Přidat podle zkoušek". Vytvoří se seznam zemin, které byly použity v zadaných zkouškách.

Přidání zemin ze zkoušek

Zemní profil i sonda se ze zkoušky typu "VRT" vytvoří automaticky. Po přepnutí do rámu "Model podloží" se požadovaný model vygeneruje. (Pokud není v rámu Nastavení zvolena volba "Generovat model automaticky", je pro vygenerování modelu podloží nutné stisknout tlačítko "Generuj").

Vygenerovaný model

Pro přehledné zobrazení zadáme v rámu Výsledné řezy řez - body [x; y] - [0; 5], [20; 5].

Zobrazení pomocí řezu

Aby se zadaný řez v modelu zobrazil v rámu "Model podloží", upravíme nastavení kresby:

Rám "Model podloží" - nastavení kresby

Předchozí příklad Další příklad

Try GEO5 software for free.