The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Založení

V rámu "Založení" se v rozbalitelném seznamu volí typ základu. Zvolený typ s grafickou nápovědou zadávaných hodnot, se zobrazuje v levé části rámu. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót. V rámu se volí objemová tíha nadloží.

Program umožňuje zadat následující typy základů:

  • Centrická patka
  • Stupňovitá excentrická patka
  • Excentrická patka
  • Centrická patka s náběhem
  • Stupňovitá centrická patka
  • Excentrická patka s náběhem

Profil zeminy se zadává od původního terénu. Pro únosnost základu je rozhodujícím kritériem hloubka upraveného terénu. Leží-li upravený terén nad stávajícím terénem, je nutné zadat hloubku upraveného a původního terénu stejnou a do podloží zadat vrstvu s nově navezenou zeminou. V tomto rámu se také zadává tloušťka základu.

Základ je po dobudování obvykle zasypán zeminou - zadává se její objemová tíha (Objemová tíha nadloží γ1).

Rám "Založení"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.