GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Svislé drény

Rám "Svislé drény" obsahuje tabulku se seznamem zadaných úseků. Rám je viditelný pouze při výpočtu konsolidace (volí se v rámu "Nastavení").

Přidání úseku se provádí v dialogovém okně "Nový úsek". Zadané úseky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Všechny zadané parametry úseku lze měnit pouze ve fázi budování, kde byl zadán.

Vliv svislých drénů na urychlení konsolidace je popsán v teoretické části nápovědy.

Rám "Svislé drény"

Try GEO5 software for free.