GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení

Rám "Nastavení" je určen k celkovému nastavení výpočtů programu. V rámu se volí základní teorie popřípadě normy, podle kterých bude úloha počítána.

V rámu se zadávají charakteristiky úlohy (typ úlohy, typ výpočtu), způsob výpočtu primární napjatosti (geostatická napjatost, Ko procedura) a výpočtové normy pro betonové a ocelové konstrukce.

Dostupné typy úlohy (rovinná úloha, osová symetrie) a typ výpočtu (napjatost, stabilita svahu, ustálené nebo neustálené proudění, tunely, konsolidace, zemětřesení) jsou závislé na zakoupené konfiguraci programu.

I v případě, kdy máte všechny moduly zakoupeny, doporučujeme obezřetně zvolit typ výpočtu - složitější typy vyžadují výrazně více vstupních dat a mohou zbytečně komplikovat práci s programem.

Dále se zde stanovuje způsob výpočtu napjatosti první fáze - buď standardní výpočet geostatické napjatosti, nebo Ko procedura.

V tomto rámu je také možnost zaškrtnout volby pro rozšířené možnosti programu, které pro běžné výpočty není nutné zadávat.

Jedná se o následující možnosti:

  • Podrobné parametry generování sítě
  • Podrobné parametry zemin
  • Speciální modely zemin
  • Podrobné parametry pro proudění
  • Zatížení teplotou
  • Podrobné výsledky

Rám "Nastavení"

Try GEO5 software for free.