The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet pro překonsolidované písky a silty

V případě, že konečné napětí v zemině překročí překonsolidační napětí (σor + σz > σp) se sednutí vrstevnatého prostředí spočte z rovnice:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mi

-

Janbuův moduli-té vrstvě

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení v i-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Pokud vnesené napětí do zeminy nevyvolá v zemině konečné napětí větší než překonsolidační napětí (σor + σz ≤ σp), je možné rovnice pro sedání vrstevnatého prostředí písku či siltu uvést ve tvaru:

kde:

σor,i

-

svislá složka geostatického napětí ve středu i-té vrstvy

σp,i

-

překonsolidační  napětí v i-té vrstvě

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí (např. napětí od konstrukce) vyvolávající stlačení vrstvy

mr,i

-

Janbuův modul opětného stlačení v i-té vrstvě

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.