GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vnitřní stabilita

V rámu "Vnitřní stabilita" lze posoudit geovýztuhy na přetržení a vytržení ze zemního masivu. Zadáním v poli "Výztuha číslo" se posuzují pouze jednotlivé geovýztuhy. Zaškrtnutím volby "Automatické posouzení" se posuzují všechny výztuhy, vpravo na desktopu  je zobrazen výsledek posouzení nejkritičtější výztuhy. Postup výpočtu vnitřní stability je popsán v teoretické části nápovědy.

V tabulce se zobrazují síly od aktivního zemního tlaku, působící na líci zdi v jednotlivých geovýztuhách, a působiště těchto sil. Dále je zde uvedena únosnost výztuhy na přetržení Rt, únosnost výztuhy na vytržení ze zemního masivu Tp a procentuální využití každé výztuhy.

V rámu lze provést více výpočtů posouzení jednotlivých geovýztuh. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků únosnosti výztuhy.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Vnitřní stabilita"

Try GEO5 software for free.