The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Standardní postup

Odpor proti zvednutí Rt představuje vlastní tíhu nadloží zeminy a plošného základu, dále se uvažuje tření podél stěn základu + fiktivního bloku zeminy nad základem. V rámu "1. MS" se v dialogovém okně "Posouzení tažené patky" zadává návrhový úhel vnitřního tření nadloží zeminy φd a návrhová soudržnost nadloží zeminy cd.

Dialogové okno "Posouzení tažené patky" - standardní postup

Únosnost tažené patky (odpor proti zvednutí) se určí podle vztahu:

kde:

σx

-

zemní tlak v klidu od nadloží zeminy

φd

-

návrhový úhel vnitřního tření nadloží zeminy

cd

-

návrhová soudržnost nadloží zeminy

d

-

hloubka základové spáry

p

-

obvod patky

Gp

-

vlastní tíha základu

Posouzení tažené patky - standardní postup

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.