GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametr zeminy Kav a α

Hodnota parametru Kav a α je automaticky dopočítána dle typu zeminy, popř. je lze zadat ručně.

Tabulka pro určení parametru Kav a α

Typ zeminy

Kav [kPa]

α [%]

Písek

1000

1,4

Písek jílovitý

600

3,0

Písek jílovitohlinitý

500

2,8

Písek hlinitojílovitý

700

2,4

Písek hlinitý

800

2,0

Jíl

200

6,0

Jíl písčitý

350

2,4

Jíl písčitohlinitý

300

2,8

Jíl hlinitopísčitý

330

3,0

Jíl hlinitý

220

4,0

Hlína

400

3,0

Hlína písčitojílovitá

450

2,8

Hlína písčitá

550

2,2

Hlína jílovitopísčitá

250

3,0

Hlína jílovitá

230

3,4

Try GEO5 software for free.