The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Polygonální smyková plocha

Program počítá stabilitu horninových bloků posouvajících se po polygonální smykové ploše. Vzhledem k tomu, že je obecné řešení značně složité, používá program pro výpočet následující předpoklady:

  • pohyb skalních bloků je pouze translační
  • bloky se posunují po polygonální smykové ploše tvořené rovinnými či mírně zvlněnými plochami
  • bloky horniny jsou od sebe odděleny spárami, jejichž směry jsou známé
  • skutečné deformace vlastní horniny uvnitř horninových bloků jsou zanedbatelné
  • na polygonální smykové ploše a na spárách mezi bloky platí podmínky porušení podle Mohr-Coulomba
  • na celé polygonální smykové ploše se předpokládá stejný stupeň stability
  • všechny horninové bloky jsou v kontaktu (není možné rozevření spáry mezi bloky)

Pro určení stability horninových bloků na polygonální smykové ploše jsou nejdůležitějšími vstupními údaji Mohr-Coulombovy parametry smykové pevnosti na smykové ploše a ve spárách oddělujících jednotlivé bloky. Výpočet je dále ovlivněn tíhou bloku (závisí na geometrii bloků a objemové tíze horniny), kotvením bloků, přitížením bloků, vlivem vody a seismickými účinky.

Základní princip výpočtu je popsán zde.

Polygonální smyková plocha

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.