The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Polygonální smyková plocha

Program počítá stabilitu horninových bloků posouvajících se po polygonální smykové ploše. Vzhledem k tomu, že je obecné řešení značně složité, používá program pro výpočet následující předpoklady:

  • pohyb skalních bloků je pouze translační
  • bloky se posunují po polygonální smykové ploše tvořené rovinnými či mírně zvlněnými plochami
  • bloky horniny jsou od sebe odděleny spárami, jejichž směry jsou známé
  • skutečné deformace vlastní horniny uvnitř horninových bloků jsou zanedbatelné
  • na polygonální smykové ploše a na spárách mezi bloky platí podmínky porušení podle Mohr-Coulomba
  • na celé polygonální smykové ploše se předpokládá stejný stupeň stability
  • všechny horninové bloky jsou v kontaktu (není možné rozevření spáry mezi bloky)

Pro určení stability horninových bloků na polygonální smykové ploše jsou nejdůležitějšími vstupními údaji Mohr-Coulombovy parametry smykové pevnosti na smykové ploše a ve spárách oddělujících jednotlivé bloky. Výpočet je dále ovlivněn tíhou bloku (závisí na geometrii bloků a objemové tíze horniny), kotvením bloků, přitížením bloků, vlivem vody a seismickými účinky.

Základní princip výpočtu je popsán zde.

Polygonální smyková plocha

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.