The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Postup tvorby modelu podloží

Další příklad

Pro správné pochopení vzniku modelu podloží je nejprve potřeba znát vlastní postup generace modelu.

1. Nejprve se vytvoří digitálního modelu terénu (DMT). Ten se vytváří automaticky ze zadáných bodů terénu a zkoušek které mají zadanou z-tovou souřadnici. K modelu se poté umístí jednotlivé sondy.

2. Do všech krajních bodů "Staveniště" se automaticky vygenerují pomocné sondy, které odpovídají nejbližší aktivní sondě. Také se do krajních bodů staveniště promítnou všechny sondy ležící v aktivním okraji.

3. Z aktivních sond a pomocných sond (v bodech a na okrajích "Staveniště") se vygenerují modely jednotlivých vrstev podloží a hladiny podzemní vody.

4. Dojde ke kontrole zda se vrstvy nekříží s terénem (nebo s dalšími vrstvami). Vrstva nad terénem je oříznuta tak, že kopíruje terén.

Další příklad

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.