GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Účinná délka

Účinná délka D určuje délku piloty, v které se zatížení z piloty do zeminy přenáší plášťovým třením. Pokud je pilota celá v únosné zemině, v které se zatížení přenese plášťovým třením, je účinná délka rovna délce piloty pod povrchem terénu - viz obr. A. V  případě vrstevnatého prostředí se silně stlačitelné vrstvy (v nichž se zatížení do zeminy plášťovým třením nepřenáší) a vrstvy ležící nad nimi (i když jsou únosné a zatížení třením mohou přenést) do účinné délky D nezapočítávají - obr. B. Zavedení účinné délky do výpočtu a její velikost se nastavují v rámu "Svislá únosnost".

Obr. A  Účinná délka piloty v únosných zeminách

Obr. B  Účinná délka piloty ve vrstevnatém prostředí

Try GEO5 software for free.