GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vytvoření modelu terénu (DMT)

Předchozí příklad Další příklad

Pro většinu úloh je prvním krokem vytvoření modelu terénu. Model terénu se tvoří v rozměrech Staveniště ze zadaných bodů terénu.

Body lze zadat nebo naimportovat z naměřených hodnot. Terén se generuje automaticky vždy při každé změně zadaných bodů. Tvar terénu také může být ovlivněn Zkouškami, které mají zadanou souřadnici z - tyto body zkoušek se také podílejí na generaci terénu. Pro modelování svahů a členitých terénů je důležité zadání aktivního okraje modelu.

V příkladu je namodelovaný svah z šesti bodů [x; y; z]: [0; 0; 0], [0; 10; 0], [7; 0; 3], [7; 10; 3], [20; 0; 5], [20; 10; 5].

Terén se středním vyhlazením

Podobu modelu můžeme značně ovlivnit způsobem vyhlazení ploch mezi trojúhelníky, které se zadává v rámu "Nastavení". Výše uvedený model byl vytvořen pro "střední" vyhlazení. Pokud je vyhlazení nastaveno na "žádné", je model následující.

Terén bez vyhlazení

Vyšší vyhlazení umožňuje vytvářet realističtější modely, nevýhodou je pomalost generace při větším množství vrstev. Někdy je u větších modelů vhodné vytvořit celý model bez vyhlazení, a teprve pro tisk výstupní dokumentace a tvorbu řezů zapnout vyhlazování modelu.

Předchozí příklad Další příklad

Try GEO5 software for free.