GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Redukce počtu bodů

Mračna bodů obsahují velké množství bodů, pro další práci je často vhodné (a někdy nutné) počet bodů zredukovat.

Hlavním vstupem je velikost mřížky - všechny body ležící v této vzdálenosti program zredukuje na jediný. Jeho výška (z - souřadnice) může být stanovena jako:

  • standard - program zprůměruje výšku všech bodů ležících v ploše čtverce o hraně délky velikosti mřížky
  • spodek vegetace - program uvažuje určité procento (zadává se v intervalu 0,1 - 50%) výšky všech bodů od minimální výšky "z" nahoru a z nich udělá průměr stejně jako u možnosti "standard"
  • vršek vegetace - program uvažuje určité procento (zadává se v intervalu 0,1 - 50%) výšky všech bodů od maximální výšky "z" dolů a z nich udělá průměr stejně jako u možnosti "standard"

Poznámka: Při ořezávání vegetace (stanovení výšky jako "spodek vegetace") je třeba, aby byly zaměřeny i body ve spodní části stromů. Pokud máme zaměřený např. jen hustý horní porost, ořezání nepřinese očekávaný efekt.

Původní mračno bodů - cca 10 mil bodů

Redukce na 3 m - cca 163 tis bodů

Redukce na 7 m - cca 30 tis bodů

Try GEO5 software for free.