The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení mezní stavy

Program provede posouzení dříku a kořene:

Posouzení průřezu (dříku)

Při posouzení průřezu se kontroluje vnitřní stabilita průřezu a únosnost spřaženého průřezu.

1) Vnitřní stabilita průřezu

kde:

Nmax

-

maximální normálová síla, zadávaná v rámu "Zatížení"

Ncrd

-

výpočtová kritická normálová síla

kde:

Ncr

-

normová kritická normálová síla, vypočtena dle zvolené metody v záložce "Mikropiloty"

γmf

-

součinitel redukce kritické síly, zadávaný v záložce "Mikropiloty" (mezní stavy)

2) Únosnost spřaženého průřezu

kde:

σs

-

napětí v oceli, vypočtené dle způsobu namáhání (průřez namáhaný pouze osovou silou nebo momentem a osovou silou)

Rsd

-

výpočtová pevnost oceli

kde:

Rs

-

normová pevnost oceli, zadávaná v rámu "Materiál"

γss

-

součinitel spolehlivosti oceli, zadávaný v záložce "Mikropiloty" (mezní stavy)

Posouzení kořene

kde:

Nmax

-

maximální normálová síla, zadávaná v rámu "Zatížení"

Qrd

-

výpočtová únosnost kořene mikropiloty

kde:

Q

-

normová únosnost kořene mikropiloty, vypočtena v závislosti na použité metodě (viz "Únosnost kořenové části mikropiloty")

γr

-

součinitel redukce únosnosti kořene, zadávaný v záložce "Mikropiloty" (mezní stavy)

Try GEO5 software for free.