The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Newmarkova metoda

Časová integrace základní pohybové rovnice je řešena užitím implicitní Newmarkovy metody. Nastavují se dva základní parametry, a to parametr integrace rychlosti γ a parametr integrace posunů β.

Při volbě γ = 0,5 a β = 0,25 dostaneme metodu průměrného konstantního zrychlení. Tato volba je doporučena a vyhovuje podmínce:

Při splnění této podmínky je metoda nepodmíněně stabilní - stabilita řešení není závislá na velikosti časového integračního kroku.

Při γ = 0,5 je přesnost metody druhého řádu - chyba řešení klesá s kvadrátem při zjemňování časového integračního kroku. A materiálový útlum nemá vliv na stabilitu.

Nastavení Newmarkovy metody

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Try GEO5 software for free.