The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Přidat

Tlačítko "Přidat" otevře dialogové okno, ve kterém se zadají požadovaná data (např. parametry zeminy, přitížení, zadané síly atd.). Po potvrzení se data uloží a položka se přidá do tabulky.

Podoba tlačítek

Jestliže je režim použit poprvé (tabulka se záznamy je prázdná), nebo tabulka obsahuje položky, ale žádná není vybrána, program otevře dialogové okno a je nutné všechna potřebná data zadat. Pokud je před použitím režimu vybrána některá již existující položka v tabulce, program v dialogovém okně použije data vybrané položky. Tato data lze dále upravit a uložit jako další položku v seznamu tabulky.

Na následujícím obrázku je jednoduchý příklad. Režim zadání byl použit poprvé, vstupní pole v dialogovém okně jsou prázdná (vlevo na obrázku). Zadají se parametry zeminy, data se uloží a přidá se záznam do tabulky. V tabulce je vybrána položka "Zemina č. 1". Použije se opět režim "Přidat textově" a v dialogovém okně jsou přednastavené parametry "Zeminy č.1" (vpravo na obrázku). Po potřebné úpravě parametrů lze uložit data jako další záznam tabulky.

Režimy zadání dat - využití existujícího záznamu dat

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.