The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Přidat

Tlačítko "Přidat" otevře dialogové okno, ve kterém se zadají požadovaná data (např. parametry zeminy, přitížení, zadané síly atd.). Po potvrzení se data uloží a položka se přidá do tabulky.

Podoba tlačítek

Jestliže je režim použit poprvé (tabulka se záznamy je prázdná), nebo tabulka obsahuje položky, ale žádná není vybrána, program otevře dialogové okno a je nutné všechna potřebná data zadat. Pokud je před použitím režimu vybrána některá již existující položka v tabulce, program v dialogovém okně použije data vybrané položky. Tato data lze dále upravit a uložit jako další položku v seznamu tabulky.

Na následujícím obrázku je jednoduchý příklad. Režim zadání byl použit poprvé, vstupní pole v dialogovém okně jsou prázdná (vlevo na obrázku). Zadají se parametry zeminy, data se uloží a přidá se záznam do tabulky. V tabulce je vybrána položka "Zemina č. 1". Použije se opět režim "Přidat textově" a v dialogovém okně jsou přednastavené parametry "Zeminy č.1" (vpravo na obrázku). Po potřebné úpravě parametrů lze uložit data jako další záznam tabulky.

Režimy zadání dat - využití existujícího záznamu dat

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.