The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Relativní průhyb

Definice pojmu relativní průhyb je zřejmá z obrázku. Program hledá na budovách oblasti s maximálním relativním průhybem a to dolu i nahoru. Je zřejmé, že pro poškození budovy je daleko nebezpečnější relativní průhyb nahoru, která způsobuje "tahové rozevření" budovy.

Relativní průhyb

Posouzení maximálního relativního průhybu je ponecháno na uživateli - následující tabulky obsahují přehled doporučených limitních hodnot z literatury.

Typ konstrukce

Typ poškození

Limitní relativní průhyb Δ/l

Burland and Wroth

Meyerhof

Polshin a Tokar

ČSN          73 1001

Nevyztužené nosné zdi

Trhliny ve zdech

Pro L/H = 1 - 0.0004

Pro L/H = 5 - 0.0008

0,0004

0,0004

0,0015

Trhliny v nosných konst.

Pro L/H = 1 - 0.0002

Pro L/H = 5 - 0.0004

-

-

-

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.