The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tomlinson

Tato široce používaná metoda uvažuje při výpočtu únosnosti neodvodněné smykové pevnosti a navíc předpokládá, že únosnost na plášti piloty je nezávislá na napětí od přitížení nadložím.

Únosnost na plášti piloty je dána vztahem:

kde:

ca, j

-

adhese v j-té vrstvě (smykové napětí mezi pláštěm piloty a okolní zeminou)

As, j

-

plocha pláště piloty v j-té vrstvě

αj

-

empirický součinitel adhese (zohledňující druh zeminy, typ piloty apod.) v j-té vrstvě

cu, j

-

totální soudržnost v j-té vrstvě (neodvodněná smyková pevnost)

Empirický součinitel adhese α program dopočítává, jeho hodnoty je však možné zadat i ručně v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

Únosnost paty piloty je dána vztahem:

kde:

qb

-

jednotková únosnost na patě

Ab

-

plocha paty piloty

cu

-

neodvodněná smyková pevnost

Try GEO5 software for free.