The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Schodovitá smyková plocha

Pokud se v horninovém masivu nachází soustava rovnoběžných neprůběžných puklin ukloněných k líci skalní stěny a druhá soustava je nevýrazná, je možné v horninovém masivu uvažovat vytvoření schodovité (zazubené) smykové plochy. Vliv této plochy umožňuje program zavést pomocí teorie Calla a Nicholase, kdy smykový odpor na schodovité smykové ploše se zvýší o hodnotu Δτ:

kde:

σn

-

normálové napětí působící kolmo na smykovou plochu

ν

-

úhel zvlnění

T

-

efektivní tahová pevnost schodů z neporušené horniny

k

-

část z výšky ht připadající na schody tvořené neporušenou horninou (nevzniklé druhotnou soustavou ploch)

ht

-

kolmá výška schodovitého klínu spočívajícího na ploše sklonu hlavní soustavy ploch nespojitosti

T0

-

pevnost neporušené horniny v tahu

Schodovitá smyková plocha

Literatura:

W.S. Dershowitz, H.H. Einstein - Characterizing rock joint geometry with joint system models Journal Rock Mechanics and Rock Engineering, Springer Wien ISSN 0723-2632 , Issue Volume 21, Number 1 / January, 1988 Pages 21-51.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.