The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Hornina - podmínky smykové pevnosti

Smyková pevnost je základním kritériem pro stanovení vzdorujících pasivních sil. Vzdorující síla se vypočte podle vztahu:

kde:

τ

-

smyková pevnost na smykové ploše

l

-

délka smykové plochy

Smykovou pevnost pro rovinnou smykovou plochu lze uvažovat podle následujcích podmínek:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.