GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Uživatelská data IFC

Uživatelé mají možnost definovat v programech GEO5 dodatečná data, která budou následně součástí exportovaného souboru IFC.

Tato uživatelská data se definují v Šabloně dat IFC, která je dostupná v rámu "Projekt" (většina programů), popř. v rámu "Šablony" (program "Stratigrafie") po zaškrtnutí možnosti "Zadávat IFC Data".

Možnost zadávání IFC dat

Tlačítko "Šablona dat IFC" otevírá dialogové okno s tabulkou datových typů a počtem uživatelských dat. Datové typy odpovídají zpravidla režimům, kde je možné extra data definovat.

U programu "Stratigrafie" tvoří datové typy i jednotlivé polní zkoušky.

Šablony dat IFC

Data se následně zadávají v příslušných rámech pod tlačítkem "Data IFC".

Zadání dat IFC v rámu "Voda"

Data vykazují automatickou dědičnost přes všechny fáze budování. V případě, že byla data v následující fázi ručně změněna, zobrazí se možnost na převzetí dat z předcházející fáze.

Možnost převzetí obsahu dat z předchozí fáze

Data se definují v tzv. šabloně, kde jsou všechna data čistě uživatelská. Šablonové zadávání bylo původně vytvořeno pro program Stratigrafie, kde slouží pro definovaní libovolných dat, která je třeba zadávat u různých polních zkoušek. Stejný způsob zadávání dat je použit i u dat projektu, kde je ukázán příklad použití.

Try GEO5 software for free.