GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Typy výztuh

Rám "Typy výztuh" obsahuje tabulku se seznamem zadaných geovýztuh a jejich charakteristik (krátkodobá charakteristická pevnost, dlouhodobá pevnost výztuhy a koeficienty spolupůsobení).

Editace výztuhy se provádí v dialogovém okně "Editace typu výztuhy".

Rám "Typy výztuh" je dostupný pouze při zvoleném typu konstrukce MSE Zeď. Volba typu konstrukce se provádí v rámu "Nastavení".

Rám "Typy výztuh"

Try GEO5 software for free.