The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Standardní výpočet

Jako standardní řešení je použit následující vztah:

s bezrozměrnými součiniteli:

g

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

d

-

hloubka založení

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

α

-

sklon základové spáry od vodorovné

q

-

napětí v základové spáře vlivem hloubky založení

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.